Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Martina Ireinová – Petra Přadková

Academia, Praha 2020

 

Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů. Dosud bylo od roku 1965 zpracováno a vydáno patnáct fonetických a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Dialektologické oddělení ÚJČ zpracovalo mapy a komentáře pro fonetický svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt; který vychází pod českou redakcí.

30. 3. 2020