Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

kolektiv autorů

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020

 

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů přibližuje čtenářům problematiku výzkumu krácení samohlásek v nářečích na území Česka. Atlas je jedinečný svým vizuálním stylem analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. První oddíl atlasu obsahuje analytické nářeční mapy znázorňující krácení vokálů u 16 vybraných slov. Mapy zachycují prostorové rozložení hláskových variant v prvním, v některých případech i v jiném pádě. Druhý oddíl atlasu obsahuje syntetické nářeční mapy sestavené typizací a regionalizací z map v prvním oddíle. Mapy 6 typů a 13 regionů krácení vokálů představují vyvrcholení kartografické práce a přinášejí hodnotné dialektologické výsledky.

 

 

11. 2. 2021