Život svatého Václava

Život svatého Václava

Štěpán Šimek (ed.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012

 

Staročeská legenda zvaná Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14.  století překladem latinské legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsána patrně v roce 1358 císařem Karlem IV. Karlova latinská legenda je považována za vrcholné dílo naší středověké latinské svatováclavské hagiografie. Její staročeský překlad se dochoval ve čtyřech verzích, nyní čtenářům předkládáme text obsažený v rukopisném Pasionálu muzejním (uloženém v Knihovně Národního muzea v Praze) z roku 1379. V roce 1878 pořídil jeho edici historik Josef Emler, avšak v podobě zohledňující současný stav poznání staré češtiny vydáváme text samostatně poprvé až nyní.

 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 
  • PDF A4 (ISBN 978-80-86496-56-6)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-86496-56-6)
  • EPUB (ISBN 978-80-86496-57-3)

 

30. 4. 2012