Výbor ze starší české literatury

Výbor ze starší české literatury

 

Alena M. Černá – Miroslav Boček – Irena Fuková – Barbora Hanzová – Martina Jamborová – Marek Janosik-Bielski – Jaroslava Pečírková – Andrea Svobodová – Štěpán Šimek – Kateřina Voleková – Pavlína Zápotocká
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2013

 

 

Výbor ze starší české literatury obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu reprezentují např. díla veršované lyriky, erbovní pověst o Bruncvíkovi, úryvky z biblické knihy Genesis a z děl Tomáše ze Štítného i Jana Husa a ukázky z odborné středověké literatury lékařské a právnické. Raný novověk je zastoupen mj. spisy zábavního charakteru – cestopisem, satirami, kuchařkou atd.

 

Výbor ze starší české literatury stojí na počátku nového edičního projektu a je „ ochutnávkou“ z chystaných knih. Edičně jej připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář.

 

 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:

 

  • PDF A4 (ISBN 978-80-86496-73-3)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-86496-73-3)
  • EPUB (ISBN 978-80-86496-74-0)

 

 

30. 4. 2013