Výbor ze starší české literatury (školní vydání)

Výbor ze starší české literatury (školní vydání)

Alena M. Černá – Miroslav Boček – Irena Fuková – Barbora Hanzová – Michal L. Hořejší – Martina Jamborová – Marek Janosik-Bielski – Marcela Koupilová – Jaroslava Pečírková – Andrea Svobodová – Štěpán Šimek – Kateřina Voleková – Pavlína Zápotocká
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2015

 

 

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu reprezentují např. díla veršované lyriky, erbovní pověst o Bruncvíkovi, úryvky z biblické knihy Genesis, z děl Tomáše ze Štítného i Jana Husa, ze Snáře Vavřince z Březové a ukázky z odborné středověké literatury lékařské a právnické. Raný novověk je zastoupen mj. spisy zábavního charakteru – cestopisem, satirami, kuchařkou atd.

 

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) je snadno dostupnou moderní pomůckou pro výuku starší české literatury a jazyka především na středních školách. Edičně jej připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují diferenční slovníček méně známých slov a slovních tvarů. Ukázky jsou doplněny o fotokopie z původních rukopisů a starých tisků.

 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:

 

  • PDF A4 (ISBN 978-80-86496-92-4)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-86496-92-4)
  • EPUB (ISBN 978-80-86496-93-1)

 

30. 4. 2015