Sbírka kázání založených na legendách

Sbírka kázání založených na legendách

Marek Janosik-Bielski – Andrea Svobodová – Kateřina Voleková

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2014

 

 

Rukopisná Sbírka kázání založených na legendách vznikla v druhé polovině XV. století zpracováním vybraných textů z pasionálového cyklu pro homiletické účely. Převážnou většinu textů tvoří legendy opatřené nejprve uvedením do tématu a poté mravní zavírkou s prosbou k Bohu nebo světci. Samotné legendy tvoří jakési doličné příběhy, příkladné vzorce chování, tedy tzv. exempla. Stejný exemplární charakter můžeme přisoudit i jedinému nelegendickému textu nazvanému O zkažení Jeruzalémi a popisujícímu hladomor při obléhání Jeruzaléma římskými vojsky. Edice tohoto rukopisu vychází vůbec poprvé.

 
Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 
  • PDF A4 (ISBN 978-80-86496-82-5)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-86496-82-5)
  • EPUB (ISBN 978-80-86496-74-0)

 

6. 7. 2014