Řád korunování krále českého a královny

Řád korunování krále českého a královny

Martina Jamborová

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2013

 

Český korunovační řád je jednou z našich nejvýznamnějších historických i právních památek. Byl pořízen na pokyn Karla IV., nejprve v latinském znění, a ještě za života Karla IV. byl přeložen do češtiny. Z období do roku 1500 se český překlad nazývaný později Řád korunování krále českého a královny dochoval v pěti rukopisech, z nichž tzv. litoměřický byl ve 20. století dlouhá desetiletí považován za nezvěstný. Při záměru zpřístupnit současnému čtenáři jeden z dochovaných staročeských textů korunovačního řádu bylo těžké se rozhodnout, kterému z rukopisů dát přednost. Poté, co byl překvapivě znovu nalezen litoměřický rukopis, padla volba na znění korunovačního řádu z poslední třetiny 15. století zapsané v rukopisu Knihovny Biskupství litoměřického. Nepočítáme-li různočtení z tohoto rukopisu (jak se ukázalo, ne zcela vyčerpávající) uvedené pod čarou v Emlerově edici z roku 1878, vychází tento text poprvé.

 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:

  •  
  • PDF A4 (ISBN 978-80-86496-71-9)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-86496-71-9)
  • EPUB (ISBN 978-80-86496-72-6)

 

6. 7. 2013