Pseudoisidor Sevillský: Naučení hříšnému člověku a Pseudobernard z Clairvaux: List o řádné správě hospodářství

 

Barbora Řezníčková (editorka) – Pavel Blažek (studie)

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2020

 

 

 

E-kniha připravená ve spolupráci lingvistky Barbory Řezníčkové a historika Pavla Blažka a zaměřená na starší naukovou literaturu přináší edici dvou oblíbených překladových památek. Jedná se o Naučení hříšnému člověku (na základě rkp. Praha, NK ČR, sign. XVII B 6, f. 63r‒66v, z 3. čtvrtiny 15. století), které vychází z díla Isidora Sevillského (cca 560‒636), a List o řádné správě hospodářství (na základě rkp. Brno, MZK, sign. Mk 69, f. 174r–176v, z roku 1447), připisovaný Bernardu z Clairvaux (1090 nebo
1091–1153). Obě památky, hojně doložené latinskými rukopisy, byly v 15. století přeloženy také do staré češtiny. Obě se týkají mravouky: první se orientuje na duchovní život, ctnost a odolání pokušení, druhá památka směřuje k praktickému životu a obsahuje morální i praktické rady, jak má dobrý hospodář a otec rodiny vést svoji domácnost. V obou případech jde o stručná pojednání, přičemž Naučení je soupisem rad shromážděných do osmnácti kapitol a List si zachovává formu fiktivního listu. Zatímco staročeský překlad Naučení respektuje vytříbený jazyk v isidoriánském stylu a zachovává instrumentárium figur a tropů, v Listu, sázejícímu i v latině spíše na jednodušší formu mluveného projevu, je v překladu tento mluvený charakter jazyka ještě mírně posílen. Protože se tématu raných hospodářských knih u nás věnovalo dosud méně vědecké pozornosti, doprovází edici Listu v e-knize kromě jazykového komentáře také historická studie vsazující památku do širšího kontextu pozdněstředověkého písemnictví.

 

 

 

 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:

 

  • PDF A4 (ISBN 978-80-88211-14-3)
  • PDF A6 (ISBN 978-80-88211-14-3)
  • EPUB (ISBN 978-80-88211-15-0)

 

 

 

25. 1. 2021