ORATIO ET RATIO

Světla Čmejrková – Ivana Svobodová (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005

 

Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause

Ke stažení v pdf.

 

 

 

 

OBSAH

 

Světla Čmejrková: Předmluva
Bibliografie Jiřího Krause za léta 1964–2005 (Sestavily Jana Papcunová a Alena Nejedlá)
Jaroslav Bartošek: Moderace a moderátor
Ivana Bozděchová: Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech
Marie Čechová: Móda, nebo nákaza v řeči?
Alena M. Černá: Pojmenování učence u mistra Vavřince
Anna Černá: Made in Japan (O japanismech v češtině)
Světla Čmejrková: Nechte jazyk svému osudu
František Daneš: Jazyková terapie a verbální hygiena
Martin Havlík: Kategorizační práce v kázáních
Milada Hirschová: Konverzační implikatura jako nástroj zjišťování významu výpovědi
Zdeňka Hladká: Kompoziční stereotypy a dopisové formule v současné korespondenci mládeže
Bohuslav Hoffmann: Kázání v čase „postmoderních“ Zacheů (K rétorice a řečové kultuře Tomáše Halíka)
Jana Hoffmannová: Operní dialogy o lásce a smrti
Eva Hošnová: Funkce zájmen v právních komunikátech
Josef Hrbáček: Text a promluva (komunikát) Terminologická poznámka
Milan Jelínek: Výrazy předložkové povahy vyjadřující podnět nebo zřetel k čemu
Stanislava Kloferová: K počátkům dialektologie na Moravě
Jan Králík: České překlady operních titulů (K případu Růžového kavalíra)
Marie Krčmová: Kultivovaná výslovnost současné češtiny
Patricie Kubáčková: Dialogičnost narativně-biografického interview
Naděžda Kvítková: Intertextualita v duchovních promluvách
Alena Macurová: Co čteme – a jací jsme?
Petr Mareš: Simulace cizího jazyka jako hra a komunikační strategie
Olga Müllerová: Přesvědčování, argumentace a manipulace ve službách obchodování
Galina Neščimenko: K problému stanovení systémového statusu jazyka počítačových dialogů
Jana Pleskalová: Jan Hus a nabodeníčka
Markéta Pravdová: O kultuře mcdonaldovské a mcdonaldizující
Ivana Svobodová: Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi standardku
Josef Šimandl: Z porážky se je možné poučit aneb Příklonky v ležérním stylu
Milena Šipková: Spojovací jak v dnešní mluvené češtině
Otakar Šoltys: De lingua latina a sociální prestiži v komunikační události sponze
František Štícha PavlaChalupová: Je spisovná čeština umělým jazykem? (Malá sonda do aktivních znalostí spisovné češtiny žáků 2. třídy ZŠ)
Marie Těšitelová: Listy ze starších dějin české kvantitativní lingvistiky
Ludmila Uhlířová: Přídeští (O půvabnosti slov a knih)
Miloslava Vajdlová: Forma a funkce myšlenkové figury distributio v textech českých středověkých kazatelů

 

4. 1. 2005