Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Alena M. Černá – Boris Lehečka

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2015

 

 

Metodika poskytuje návod pro vytváření vědeckých edic textů zaznamenaných historickou češtinou, které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům pro zachycení textů v digitální podobě. Metodika popisuje vznik elektronické edice v textovém editoru Microsoft Word s využitím odstavcových a znakových stylů, které slouží k zachycení struktury textu a textověkritického komentáře. Specifikuje rovněž pravidla a nástroje pro generování výstupů ve formátu vertikálního textu pro korpusové manažery a ve formátu XML TEI P5 pro publikaci a další zpracování.

Veškerá pravidla, postupy a nástroje byly ověřeny v rámci ediční činnosti oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Texty zpracované definovanými postupy byly publikovány jako zdrojová báze pro korpus textů starší češtiny a v podobě souvislých textů s textověkritickým komentářem na internetových stránkách Vokabulář webový a na stránkách nakladatelství Academia ve formě elektronických knih.

 

Publikace je ke stažení zde.

 

Metodika je certifikována Ministerstvem kultury ČR.

15. 9. 2016