Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie

Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006

 

Elektronická verze knihy zde.

 

Úvod Bohumila Vykypěla:

Text, který zde vydáváme, je starý více než 55 let. Je to úvod k práci s prostým názvem K typologii ruštiny (VIII + 149 s.), obhájené v roce 1950 jako disertace ze slovanské filologie a obecného jazykozpytu na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (na jednom místě jsme tento úvod doplnili částí XII. kapitoly). Její autor, Jaroslav Popela (*1923), svou práci nikdy nezveřejnil (omezeně dostupný je jen jeden exemplář ve Vědecké knihovně v Olomouci, sign. II 203.590). Uvážíme-li, že nedlouho po dokončení jeho práce začala smutně slavná kampaň proti strukturalismu obecně a typologii zvlášť (viz o ní Giger 2000, 2001), není se ani co divit. O něco pozoruhodnější je, že Jaroslav Popela o své disertaci nemluví ani v žádném ze svých pozdějších četných textů ke Skaličkově (pražské) typologii (viz jejich soupis zde v dodatku; pro soupis dalších textů k pražské typologii srov. Vykypěl 2006). V každém případě si nicméně myslíme, že i dnes by stálo za to celou práci publikovat, nejlépe přeloženou do světového jazyka. Protože se na takový úkol zatím nedostává sil ani prostředků, uveřejňujeme z Popelovy práce – s laskavým svolením autorovým – alespoň její obecný úvod (zásahy do textu se v podstatě omezily na aktualizaci pravopisu). Pozorný čtenář zabývající se pražskou typologií v něm bez vší pochyby najde nejedno zajímavé místo. Konečně dodávám, že kniha vychází za podpory Nadace Alexandra von Humboldta a péčí Pražského lingvistického kroužku, jehož snahou je vydávat texty, kterým se v době jejich vzniku nedostalo náležité pozornosti.

1. 1. 2006