Korpus – gramatika – axiologie

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 

Časopis Korpus – gramatika – axiologie je recenzovaný lingvistický časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků, zejména jejich gramatiky, a na hodnocení zjišťovaných jevů z hlediska jejich systémového statusu, frekvence, gramatičnosti a stylových hodnot. Vznik tohoto časopisu byl motivován novou orientací části lingvistické obce na empirické a do značné míry objektivizované metody vědeckého výzkumu jazyka prostřednictvím rozsáhlé a žánrově pestré materiálové báze, jakou poskytují velké elektronické korpusy textů. V časopise jsou publikovány pouze původní příspěvky (odborné články, recenze a zprávy), a to v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Odborné články procházejí standardním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky z různých lingvistických pracovišť.

 

ISSN: 1804-137X

Reg. č.: MK ČR E 19146

 

Poslání časopisu zde 
Datum vzniku časopisu: VIII. 2010
Periodicita: Vychází dvakrát ročně.
Charakter: recenzovaný vědecký neimpaktovaný časopis
Časopis je od r. 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

KGA je citováno v databázích: ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique (Brill), MLA International Bibliography (Modern Language Association of America), The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences), Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

 

Redakční rada 
Vladimír Benko (Bratislava) – Tilman Berger (Tübingen) – Neil Bermel (Sheffield) – Václav Cvrček (Praha) – František Čermák (Praha) – Francois Esvan (Napoli) – Mirjam Fried (Praha) – Markus Giger (Praha) – Andrej Izotov (Moskva) – Marek Konopka (Mannheim) – Susan Kresin (Los Angeles) – Markéta Lopatková (Praha) – Christian Mair (Freiburg) – Slavomír Ondrejovič (Bratislava) – Klára Osolsobě (Brno) – Karel Pala (Brno) – Aleš Půda (Heidelberg)

Redakce 

Vedoucí redaktor: František Štícha (Praha) – zástupce vedoucího redaktora: Miloslav Vondráček (Hradec Králové) – výkonný redaktor: Jana Bílková (Hradec Králové)

Pokyny pro autory zde 

 

Recenzní řízení

Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.
Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení.
O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada. K redakčním zásadám podrobněji zde.

 

Informace o distributorech

Předplatné v ČR a SR zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. (+420) 225 985 225, (+420) 777 333 370, e-mail <send@send.cz>. Cena ročního předplatného pro české předplatitele je 150 Kč. Cena ročního předplatného pro slovenské předplatitele je 15 EUR.

 

All orders from institutions outside the Czech Republic and the Slovak Republic are processed exclusively by EBSCO Information Services GmbH, Sachsendamm 2-7, 10829 Berlin, Germany, phone: +49 30 34005-0, e-mail: <srathke@ebsco.com>. The price of a yearly subscription is 40 EUR. Institutional orders processed by other subscription agencies are not in compliance with the agreement between the publisher and the above mentioned agency and are handled illegally.

 

Elektronická verze je dostupná na adrese: <http://www. ceeol. com> (Central and Eastern European Online Library); redukovaná verze na: <http://www.ujc.cas.cz/veda-vyzkum/casopisy>.

For orders from abroad please contact the editorial office. E-mail: kga@ujc.cas.cz.


Adresa redakce 

Korpus – gramatika – axiologie
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, KČJL,
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
kga@ujc.cas.cz

Tisk: ERMAT Praha

Vydavatel
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, IČ: 62690094, adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
a
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., IČ: 68378092, adresa: Letenská 4, 118 51 Praha 1

Redukovaný obsah aktuálního čísla

KGA 24/2021

 

Redukované obsahy starších čísel

KGA 23/2021

KGA 22/2020

KGA 21/2020

KGA 20/2019

KGA 19/2019

KGA 18/2018

KGA 17/2018

KGA 16/2017
KGA 15/2017 
KGA 14/2016 

KGA 13/2016

KGA 12/2015

KGA 11/2015

KGA 10/2014

KGA 09/2014

KGA 08/2013
KGA 07/2013
KGA 06/2012
KGA 05/2012
KGA 04/2011
KGA 03/2011
KGA 02/2010
KGA 01/2010

 

Soupis obsahu vyšlých čísel v citačním formátu zde.

 

Soupis autorů a posuzovatelů zde.

7. 5. 2012