Korpus – gramatika – axiologie

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Časopis Korpus – gramatika – axiologie je recenzovaný lingvistický časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků, zejména jejich gramatiky, a na hodnocení zjišťovaných jevů z hlediska jejich systémového statusu, frekvence, gramatičnosti a stylových hodnot. V časopise jsou publikovány pouze původní příspěvky (odborné články, recenze a zprávy), a to v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Odborné články procházejí standardním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky z různých lingvistických pracovišť. Příspěvky se přijímají během celého roku.

 

Vznik časopisu: 2010 | Periodicita: dvakrát ročně | Charakter: recenzovaný vědecký časopis

 

Nový web časopisu: https://asjournals.lib.cas.cz/korpus-gramatika-axiologie/home

 

Poslání časopisu

O redakci

Archiv časopisu

Informace pro autory

Informace pro odběratele

 

 

Citování v databázích

 

 

 

 

 

 

Online verze dostupná též

 

 

Digitální knihovna AV ČR

 

  Korpus – gramatika – axiologie v Digitální knihovně Akademie věd ČR

  (všechna čísla časopisu s plným obsahem s výjimkou dvou posledních ročníků)

  

 

Korpus – gramatika – axiologie v CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

(všechna čísla časopisu s plným obsahem; institucionální přístup zdarma)

 

 

ISSN 1804-137X (Print) | ISSN 2788-1989 (On-line)

 

7. 5. 2012