Nová brožura Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

Nová brožura Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

V edici Věda kolem nás vyšla brožura věnovaná Archivu zvukových záznamů nářečních promluv, který je součástí sbírek dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Elektronická verze brožury je dostupná zde, její bližší popis naleznete níže.

Součástí sbírek dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je Archiv zvukových záznamů nářečních promluv. Archiv je budován od padesátých let 20. století a je dodnes průběžně doplňován o nové nářeční záznamy. Obsahuje nahrávky z celého území České republiky s celkovou stopáží kolem 620 hodin, také několik nahrávek ze zahraničních enkláv českého jazyka. Jde tak o největší fonotéku svého druhu na světě. Některé nahrávky obsažené v archivu jsou velmi vzácné, zvláště ty nejstarší jsou cenným (a někdy i jediným) zdrojem informací o zvukové podobě nářečí v minulosti. Brožura seznamuje čtenáře s historií, současností i budoucností archivu. Představuje způsob sběru jazykového materiálu a zásady terénních výzkumů, katalogizaci zvukových souborů a pořizování jejich transkriptů, vytváření online databáze a nářeční fonotéky.

28. 3. 2024