Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 1) podává Jiří Pergler sémantickou a formální charakteristiku českého recipročního výrazu jeden – druhý, a to na základě průzkumu korpusových dat. Karolina Rudnicka se zabývá konkurencí distributivního plurálu a singuláru v němčině a angličtině s využitím dat z anglicko-německého paralelního korpusu. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.

25. 3. 2024