Vyšla Naše řeč 1/2024

První letošní číslo Naší řeči obsahuje dva články, drobnost a dvě zprávy. Václav Cvrček s kolektivem autorů se v úvodním příspěvku zaměřil na realizaci shody v plurálu a v této souvislosti předkládá doporučení obecnější povahy pro českou jazykovou politiku. Ve druhém textu Klára Dvořáková představuje výsledky analýzy dotazů pokládaných jazykové poradně. Lucie Jílková ve své drobnosti zprostředkovává laické popisy významů slova random. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 3. 2024