Pozvánka na online přednášku

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky s názvem Česko, nebo Česká republika? O názvech našeho státu, kterou prosloví Pavel Štěpán. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 18 hodin českého času. Pro sledování přednášky se prosím registrujte přes tento odkaz, podrobnou anotaci naleznete níže

Většina států světa má dvě oficiální jména: název politický (např. Francouzská republika, Norské království, Lichtenštejnské knížectví, Spolková republika Německo, Jihoafrická republika) a název geografický (Francie, Norsko, Lichtenštejnsko, Německo, Jižní Afrika). Je tomu tak i v případě našeho státu, který má politický název Česká republika a geografický název Česko. Obě tato pojmenování jsou přitom oficiální: název Česko byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním standardizován už v roce 1993. Příspěvek se zaměří na (ne)užívání jména Česko v současné češtině a jeho poměrně časté nahrazování názvy jinými (politickým dvouslovným názvem Česká republika, a dokonce i označením Čechy, které se však vztahuje pouze k části státu), ale také na využívání některých jeho cizojazyčných ekvivalentů (pozornost bude věnována především anglickému názvu Czechia). Připomenuty budou argumenty odpůrců názvu Česko a spory o „správnost“ jeho tvoření.

7. 3. 2024