Živa: Rok má krok, přejde prvé než zvíš, ať ho neprospíš

Přemýšleli jste někdy o tom, proč má v mnoha jazycích prosinec označení december, což znamená měsíc v pořadí nikoli dvanáctý, ale desátý? Původu názvů měsíců, a to jak pojmenováním latinským, tak především českým, je věnován jazykový sloupek Anny Černé v prvním čísle letošní Živy. České názvy nejčastěji odpovídají přírodním jevům typickým pro dané období, u některých lze předpokládat různé motivace.

21. 2. 2024