Odešla doktorka Kamila Smejkalová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 12. 2. 2024 ve věku 46 let odešla po těžké nemoci naše kolegyně PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., od roku 2017 vedoucí oddělení jazykové kultury, od roku 2022 vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč, lingvistka, bohemistka, významná odbornice v oblasti teorie jazykové kultury, v níž se zaměřovala především na problematiku jazykové normy a kodifikace, v neposlední řadě též na teorii a praxi jazykového poradenství.

 

V Ústavu pro jazyk český začala pracovat v roce 2002. Záhy se zapojila do významných projektů, jejichž výstupem byly například Internetová jazyková příručka či lingvisticky strukturovaná Databáze jazykových dotazů, a podílela se na rozsáhlých monografiích Akademická příručka českého jazyka nebo Psaní velkých písmen v češtině. Výběr z její bohaté publikační činnosti je dostupný zde.

 

Kamila Smejkalová byla mezi svými kolegy ceněna nejen pro svou odbornou činnost, ale také pro své mimořádné pracovní nasazení. K vedení oddělení a časopisu přistupovala vždy s potřebnou erudicí a současně s velkou pílí a vědeckou poctivostí. Její nejbližší spolupracovníci si velmi vážili jejího smyslu pro spravedlnost, dobrosrdečnosti, schopnosti vytvářet příjemné pracovní prostředí, a zejména empatie, s níž k nim přistupovala.

13. 2. 2024