Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Korpus – gramatika – axiologie 28/2023 přináší tři odborné studie a dvě recenze. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska analyzuje přínos korpusu InterCorp a aplikace Treq, Michaela Nogolová a kol. zkoumají průměrnou délku vět v textech nerodilých mluvčích češtiny a František Štícha se zabývá některými gramatickými jevy v prózách Ivana Klímy. Martin Havlík recenzuje sborník k jubileu Jiřího Zemana, Petr Nádeníček hodnotí knihu Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence.

29. 1. 2024