Vesmír: Spisovná čeština bez korektorů

Výzkum psané spisovné normy v lidských myslích a mezi nimi je komplikován tím, že spisovné texty často nevidíme tak, jak je napsali jejich autoři, nýbrž tak, jak je upravili korektoři a korektory. O slaďování textů s kodifikací a zpětném vlivu kodifikace na podobu spisovné češtiny píše Ondřej Dufek v prvním letošním jazykovém koutku pro časopis Vesmír.

12. 1. 2024