Výzva k zasílání příspěvků

Redakce časopisu Acta onomastica vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla 1/2025, zaměřeného na nářeční tvary v úředních zeměpisných jménech (toponymech, včetně urbanonym). Hostující editoři Michaela Boháčová a Přemysl Mácha přijímají rukopisy do 31. července 2024. Plné znění výzvy najdete na webu časopisu – v češtiněangličtině.

11. 1. 2024