O středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazyků

O středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazyků

Na sklonku loňského roku vyšla v nakladatelství Brepols kolektivní monografie Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Do knihy přispěly svými případovými studiemi o překládání bible do češtiny čtyři pracovnice oddělení vývoje jazyka: Kateřina Voleková, Hana Kreisingerová, Andrea Hlaváčová Svobodová a Markéta Pytlíková.

11. 1. 2024