Vyšla Naše řeč 5/2023

V posledním letošním čísle Naší řeči (5/2023) vycházejí dva články: v prvním Neil Bermel a Luděk Knittl sledují změny ve vývoji českého deklinačního systému substantiv, ve druhém se Josef Štěpán vyjadřuje k termínu polovedlejší věta. Hana Mžourková se v drobnosti zabývá významem slova dezolát. V rubrice Recenze a zprávy Ondřej Dufek posuzuje knihu Michala Hořejšího Politika lesa a členové redakce přinášejí shrnutí bohemistických disertací roku 2022. Všechny texty jsou k dispozici zde.

20. 12. 2023