Projekt výzkumu středověkých písařských přípisků a kolofonů

Ústav pro jazyk český bude od příštího roku spoluřešitelem nového projektu s názvem „Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech. Pod vedením Lucie Doležalové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na něm budou za ÚJČ pracovat Andrea Hlaváčová Svobodová, Kateřina Voleková, Hana Kresingerová a Anna Michalcová. Projekt financuje Grantová agentura ČR.

6. 12. 2023