Život, dílo a korespondence Antonína Matzenauera

Život, dílo a korespondence Antonína Matzenauera

V Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Bohumila Vykypěla Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence. Publikace pojednává o tomto moravském jazykovědci 19. století, přináší edici jeho známé korespondence a obsahuje soupis jeho spisů.

4. 12. 2023