Bohumil Vykypěl získal titul DSc.

Bohumil Vykypěl 4. října 2023 složil doktorský slib a převzal diplom vědeckého titulu doktor věd (doctor scientiarum, DSc.) na základě obhájené disertace Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. Více se dočtete zde.

 

Bohumil Vykypěl ve své práci propojuje originální pohledy na dějiny českého jazyka a české dějiny se sociolingvistickým přesahem. Téma zkoumá v rozpětí od historie keltských jazyků (a jejich srovnávání s češtinou) až po kontakty a myšlenkové interakce mezi předními osobnostmi české jazykovědy 20. století.

5. 10. 2023