Knižní pocta Petru Nejedlému

Knižní pocta Petru Nejedlému

K životnímu jubileu Petra Nejedlého, předního diachronního bohemisty a dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka ÚJČ, vyšel v nakladatelství Scriptorium sborník Inspirace slovy. Ve svých příspěvcích autoři z tuzemských i zahraničních akademických nebo univerzitních pracovišť tematizují zejména lingvistické zkoumaní starších fází češtiny, zvláště slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis jubilantových prací.

2. 10. 2023