Přednáška: „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů)

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů). Pronese ji v rámci podzimního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 5. října 2023 od 17:30 v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde.

 

Anotace přednášky:
Ve folklorním prostředí vedle sebe existují lidové a pololidové písně. Navzájem se částečně odlišují, ale zároveň oba typy funkčně stojí v (tu větším, tu menším) protikladu k literární tvorbě. Povšimneme si svébytné povahy komunikačních subjektů v těchto písních a poté se zaměříme na jazykovou tvořivost písní zaujímajících místo na pomezí folklorní a kramářské produkce.

18. 9. 2023