Po stopách irštiny v raněstředověké střední Evropě

V Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla knížka Bohumila Vykypěla Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku. Autor v ní zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě. Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideovém a metodologickém pozadí badatelů píšících o iroskotských misionářích.

11. 8. 2023