Úpravy v Internetové jazykové příručce

Internetová jazyková příručka nově nabízí shrnutí provedených úprav. Nyní tam najdete dvě zásadnější jednotlivé úpravy, které jsme letos provedli. Aby nebylo nutné neustále sledovat, zda se v IJP něco podstatného nezměnilo, případné další takové úpravy budeme zveřejňovat a představovat vždy po konci školního roku, na začátku července.

8. 8. 2023