Kolekce článků o dialogických sítích

V časopise Discourse, Context & Media vyšla kolekce článků věnovaná mediálním dialogickým sítím. Na kolekci se autorsky i editorsky podíleli pracovníci ÚJČ. O koncepci a jednotlivých příspěvcích se dočtete v úvodníku. Celou kolekci článků najdete zde.

1. 8. 2023