Vyšla Naše řeč 3/2023

Ve třetím čísle Naší řeči najdete dva články, drobnost, recenzi a zprávu. Edita Schejbalová a Robert Adam se v prvním článku věnují analýze nestandardních vazeb výrazů krom(ě) a mimo, ve druhé studii se Markéta Lopatková a Václava Kettnetová v reakci na text Jiřího Perglera (Naše řeč 4/2022) vyjadřují k modelování reciprocity v teoretickém popisu češtiny. Vladimír Salač se v drobnosti na příkladu pojmenování KeltovéGermáni zaměřil na psaní velkých písmen v názvech etnik a umělých myšlenkových konstruktů.

25. 7. 2023