Otázky recenzního řízení: výzva k zasílání příspěvků

Redakce časopisu Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do diskusního čísla 5/2023, které se bude věnovat problematice recenzního řízení. Vítány jsou příspěvky probírající zejména otázky posuzovatelské i redakční praxe, etických zásad a kritérií, a to z perspektivy domácích i zahraničních periodik, z hlediska autorů, recenzentů i redakcí. Výzva ve formátu pdf je ke stažení zde.

4. 7. 2023