Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Uherském Hradišti

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Uherském Hradišti

Zveme vás do Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde můžete od 2. února. do 30. dubna 2023 navštívit výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Připravilo ji dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy a mnohé další, k tomu výukové programy pro školy a jiné doprovodné akce.

 

 

 

 

 

Doprovodné přednášky

70 let nářečních výzkumů brněnských dialektologů
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
8. 2. 2023 v 17:00

Jak se získává nářeční materiál? Jak dialektologové postupují při práci v terénu a jak shromážděný materiál archivují a zpracovávají? Jak probíhaly výzkumy pro Český jazykový atlas a jak vypadají nářeční zkoumání dnes? – Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v průběhu přednášky. Uvidíte ukázky nářečních dotazníků archivovaných v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně a poslechnete si autentické nářeční audiozáznamy. Budete se moci podělit o své zkušenosti s nářečními rozdíly a zapojit se do nářečních výzkumů.


Krvácení slovy nářečních mluvčích
Mgr. Tereza Kopecká
1. 3. 2023 v 17:00

Zdravotní obtíže spojené s krví vytékající z těla označovali lidé v různých koutech naší země pestrou škálou pojmenování. Například v západních Čechách tekla krev hrkolíkem, na východní Moravě cicúrem, v severovýchodních Čechách krev hrejkala a ve Slezsku gychala. Postrachem našich předků byla však zejména krev, která byla doprovodným projevem kašle, proto o plicním krvácení hojně mluvili a popisovali jej pomocí různých slov. Tyto příznačnosti dochovaných nářečních výpovědí týkajících se krvácení budou hlavním předmětem přednášky, ale dozvíte se též, že se z těchto výrazů stala pojmenování pro další reálie, například pro silný déšť, rampouch nebo zurčící potůček.


Padesát odstínů nářečí aneb barvy v lidové frazeologii
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
12. 4. 2023 v 17:00

Nářečí českého jazyka disponují řadou specifických pojmenování pro barvy a jejich odstíny. V minulosti byly zachyceny názvy, které byste ve spisovném jazyce hledali marně, např. barva bramborová, housátková, lilliální, perníková nebo žemlová. Existují také zvláštní slovotvorné formace utvořené od běžných názvů barev, třeba barva bělušičkábilunká, černastáčernistá nebo modrastámodřučká. Tyto nářeční výrazy vstupují do frazémů, které jsou součástí lidové slovesnosti, mnohé z nich ale už upadají v zapomnění. V přednášce budou představeny ty nejzajímavější, přičemž se mj. dozvíte, proč se říká, že je někdo černý jako ašant, červený jako himilata nebo zelený jako filek.

 

Edukační program

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí
Kolik má čeština nářečí? A mluví se jimi vůbec ještě někde? Které nářeční jevy už zanikly? A objevují se nějaké nové regionální rozdíly v mluvené češtině? Odpovědi nejen na tyto otázky vám nabídnou odborníci z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří vás provedou výstavou věnovanou kriticky ohroženým nářečním jevům. Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ. Pro zvídavé skupiny je připraven i workshop, během nějž si budou zájemci moci vyzkoušet, jak probíhá nářeční výzkum. Součástí programu je též samostatná práce žáků s pracovními listy.

 

20. 1. 2023