Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie přináší čtyři studie: článek o kumulovaných diskurzních markerech no ale, no jako, no ne, no tak a jejich funkcích v rozhovoru, analýzu struktury prézentních participií v češtině, text o možnostech překladu bezekvivalentních německých konstrukcí do slovenštiny a studii diachronních změn českých reflexivních konstrukcí. Číslo také obsahuje dvě zprávy a recenzi na knihu Luboše Veselého a kol. Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině (2020) od Milana Hrdličky. Obsah čísla s abstrakty najdete zde.

18. 1. 2023