Estonsko-český projekt pro rozvoj jazykového poradenství

Ústav pro jazyk český uspěl v programu Evropské komise Erasmus+ s návrhem projektu Tell me how to say it right! zaměřeným na rozvoj jazykového poradenství. Tým vedený Kamilou Smejkalovou tak bude od letošního do příštího jara spolu s Ústavem estonského jazyka pracovat na obecných standardech jazykového poradenství a vznikne tréninkový kurz pro pracovníky jazykových poraden.

16. 1. 2023