Z letošního ročníku časopisu Linhvistychni Studiyi

Z letošního ročníku časopisu Linhvistychni Studiyi

V letošním ročníku ukrajinského odborného časopisu Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies (43/2022, 44/2022) vyšly tři články od autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Miloslav Vondráček předkládá svůj nástin lexikonu gramatickosémantických rysů, Aksana Schillová se věnuje teoretickému výzkumu pojmu korpusová gramotnost (corpus literacy) a Luboš Veselý a Vojtěch Veselý prověřují otázku možné analogie mezi výrazy s recipročním významem a pomnožnými jmény v češtině. Více na webu časopisu.

 

Ze strany autorů bylo zaslání příspěvků výrazem podpory ukrajinské redakce.

20. 12. 2022