Workshop o zpřístupňování vizuálního obsahu nevidomým

Byly zveřejněny výstupy z mezioborového workshopu Audiodeskripce v České republice: teorie a praxe, který se konal na půdě Akademie věd České republiky ve dnech 9.–10. května 2022. Akci organizoval Ústav pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Univerzitou v Lundu. Finančně workshop podpořila Akademie věd ČR z programu Strategie AV21. Zveřejněna byla zpráva o přednáškách a diskusích, videoreportáž o akci a její zvuková verze, upravená pro potřeby nevidomých. Odkazy na ně najdete zde.

19. 12. 2022