Konference o synsémantikách ve slovanských jazycích

Slovanský ústav Akademie věd České republiky a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci Synsémantické slovní druhy ve slovanských jazycích (30.−31. března 2023, on-line). Konference je tematicky zaměřena na výzkum předložek, spojek a částic ve slovanských jazycích z různých úhlů pohledu (synchronní, diachronní, konfrontační aj.). Přihlášky se přijímají do 15. ledna 2023. Bližší informace zde.

12. 12. 2022