Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Monotematické číslo věnované historické sociolingvistice (roč. 83, 2022, č. 4) připravili Marek Nekula a Stefan Michael Newerkla. Studie se zabývají vícejazyčností, volbou jazyka a jazykovými kontakty v různých historických obdobích na území Nizozemska a v regionech habsburské monarchie. Zvláštní pozornost je věnována otázkám metodologickým. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

7. 12. 2022