Odešel profesor Jiří Kraus

Odešel profesor Jiří Kraus

V neděli 23. 10. 2022 ve věku 87 let zemřel prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. V ÚJČ pracoval od roku 1964 a jeho lingvistický zájem byl široký – od matematické lingvistiky přes lexikografii až k sociolingvistice, stylistice a rétorice. Široká veřejnost ho znala díky televizním Diktátům se Zdeňkem Svěrákem. Za své významné vědecké dílo obdržel v květnu 2022 od Akademie věd ČR Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách.

 

Osobnost Jiřího Krause připomínají texty publikované v časopisech Naše řeč a Slovo a slovesnost.

 

Foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR

26. 10. 2022