Vyšel časopis Acta onomastica 2/2022

Tematické číslo časopisu Acta onomastica přináší třináct studií o lidové etymologii u vlastních jmen. Pavel Štěpán analyzoval, jaké etymologické výklady prezentují obce na svých webech a jak přistupují k etymologickým pověstem. Martina Ptáčníková zkoumala ve dvou studiích pomístní jména v oblasti Českého koutku. Martina Zirhutová se zaměřila na lidovou etymologii u anoikonym na Sedlčansku. Žaneta Dvořáková se zabývala lidovými výklady českých příjmení a problematikou terminologie. Celý obsah čísla najdete zde.

26. 10. 2022