Živa: Voda, voděnka…

Sladká slaná, živámrtvá, tvrdáměkká, velká, ohnivá, borová, kolínská, těžká, povrchová, odpadní… z výčtu přívlastků, s nimiž se setkáte v příspěvku Anny Černé, není těžké odvodit zaměření jazykového koutku i celého monotematického čísla časopisu Živa. O významech, odvozeninách, kolokacích nebo frazeologii slova voda se dočtete zde.

18. 10. 2022