Nová publikace k Elektronickému slovníku staré češtiny

Nová publikace k Elektronickému slovníku staré češtiny

Oddělení vývoje jazyka vydalo elektronickou kolektivní monografii Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek. Práce koncepčně a obsahově vychází z publikace Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (Praha 1968), zpřesňuje však údaje o pramenech, zavádí nové památky a prameny, upozorňuje na nově odhalené intertextové vztahy mezi památkami a prameny nebo registruje vědecké edice staročeských pramenů. Knihu je pro nekomerční využití možné získat zdarma zde.

12. 10. 2022