Vyšla Naše řeč 4/2022

Ve čtvrtém čísle Naší řeči najdete tři články. V prvním se Milada Hirschová zamýšlí nad užitečností termínů na polo- v českém syntaktickém popisu, ve druhé studii se Jiří Pergler věnuje vyjadřování reciprocity v češtině, konkrétně souvýskytu výrazu jeden – druhý s reflexivem. Ve třetím článku Žaneta Dvořáková mapuje dočasná jména dětí umístěných do babyboxů. V rubrice drobností jsou pojednávány významy slova mše a varianty selecí/selečí. Obsah čísla (který je dostupný zde) doplňuje recenze a zpráva o bohemistických disertacích roku 2021.

6. 9. 2022