Nová kniha o češtině 16.–18. století

Nová kniha o češtině 16.–18. století

V nakladatelství Academia právě vyšla kniha Marty Šimečkové Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví. Jazykové analýzy protetického v-, úžení é > í, diftongizace ý > ej a náslovné diftongizace ú > ou v tištěných literárních památkách z 16.–18. století přinášejí nové poznatky o tehdejším stavu a vývoji vybraných jevů a přispívají tak k poznání češtiny tohoto období.

22. 7. 2022