Workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace

Workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace

Ve středu 29. června se v rámci výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí konal ve Vlastivědném muzeu v Olomouci mezinárodní workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace za účasti pracovníků dialektologických oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a členů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem byla vizuální prezentace dialektologických materiálů, jejich archivace a možnosti digitálního zpracování.

4. 7. 2022