Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie přináší čtyři studie. Aleš Půda se věnuje diachronním změnám českých reflexivních konstrukcí, Pavel Sojka sleduje použití autorského plurálu v závěrečných pracích vysokoškolských studentů, Adrian Jan Zasina se zabývá korpusovou analýzou kvantity vokálů ve verbálních substantivech na -aní / -ání, Luboš Veselý a Vojtěch Veselý dávají odpověď na polemický článek Martina Beneše a Ondřeje Dufka o jazykové kodifikaci opublikovaný ve 24. čísle KGA. Plný obsah čísla s abstrakty najdete zde.

 

4. 7. 2022