Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Nakladatelství Academia vydalo knihu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Publikace autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Filozofické fakulty UK se zabývá jazykem a výstavbou internetových textů, jejich rostoucí spontánností a neformálností; oscilací mezi mluveností a psaností, spisovností a nespisovností, mezi veřejným a soukromým; střídáním a míšením jazyků, žánrů a stylů. Jako podstatné vlastnosti internetové komunikace vyzdvihuje hypertextovost, interaktivitu a multimodalitu (užívání emotikonů, obrázků, videí).

20. 6. 2022