Vyšla Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Vyšla kniha o Veleslavínově češtině

Knížka Čeština Daniela Adama z Veleslavína, kterou připravila Alena M. Černá a v roce 2022 vydalo nakladatelství Akropolis, pojednává především o jazyce tohoto významného představitele předbělohorských Čech. Kromě analýzy jednotlivých jazykových plánů však obsahuje také kapitolu biografickou, pojednání o humanistických předmluvách a dedikačních listech a další informace. Předmětem výzkumu byly nejen tisky pocházející z Veleslavínovy tiskárny, ale také autograf pražského mistra.

Kniha je výstupem stejnojmenného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR.

17. 6. 2022